M E G H Í V Ó


A Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület (8621 Zamárdi-felső, Munkácsy Mihály utca 77. alatti székhelyű) elnöksége ezúton a jelen elektronikusan kiküldött meghívóval meghívja Önt a
2019. május hó 25. napján 18.00 órakor 8621 Zamárdi, Munkácsy M. u. 77. helyszínen megtartandó közgyűlésére.A közgyűlésen az alábbi ügyek megtárgyalására, illetve azokban történő határozathozatalra kerül sor:


1. 2018. évi tevékenység, beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése, megvitatása.

2. Egyéb kérdések megvitatása igény szerint.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület tagjainak legalább fele plusz 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor az Egyesület megismételt közgyűlést tart 2019. június hó 08. napján 18.00 órakor a fenti eredeti napirend szerint felvett kérdésekben, mely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.


Zamárdi, 2019. május 21.


Tisztelettel:

Dr. Nánási Ákos Rácz András
Elnök Titkár