Az egyesület célja
(Részlet az alapszabályból)

1. Az Egyesület a következő célok megvalósítása érdekében működik:

A. Az ifjúság célbavétele. Sportolási lehetőség, a vízi sportok megtanításán keresztül.

B. A Zamárdiban levő kikötő jelenlegi használóinak, vitorlázóinak érdekközössége.

C. Propaganda tevékenység Zamárdi jó hírnevéért, valamint országos és nemzetközi megismerésének szélesítéséért.

D. Szükség esetén a Zamárdi strandszakasz és az előtte levő több kilométeres víz terület egészségügyi és vízi mentési feladatainak megszervezése és végzése.

A: A mai rohanó világban egyre kevesebb idő jut a szülők részéről a gyermekek számára, hogy akár az iskola évben, akár a szünidőben oly módon foglalkozni tudjanak velük, hogy a természetet együtt megismerjék, sportoljanak, vagy egészséges testpitéssel foglalkozzanak.
Nemzetközi felmérések mutatják, hogy a fiatalság napi 3-4 órát tölt televízió és számítógép előtt. A korszellemhez igazodva ennek létjogosultsága van, azonban nem nélkülözhető a fiatalok sportoláshoz való juttatásának biztosítása olyan területen, mely a legegészségesebb, vízi sportolást jelenti.
A vízi sportok jelentős része igen nagy anyagi terhet jelent a szülők részéről, ha egyénileg szeretnék azt végezni, így ezen okból sem jutnak hozzá.
A fiatalok bevonása két irányból történne.
Az egyik a helybeliek tábora, mely egy folyamatos aktív sportoló csoportot alakítana ki.
A másik a nyári idényben a Balatonon nyaraló családok fiataljaiból tevődne össze turnusonként, valamint az ország távolabbi vidékeiről kampány szerűen.
A sportolók képzése szervezett formában meghatározott tematika szerint szakemberek bevonásával történne.

B: A Zamárdi Kikötő használói, főképp vitorlázok és csónakosok érdekvédelme. A vízi járművek biztonságos közlekedésének és tárolásának feltétele egy szakszerűen karbantartott és felszerelt kikötő. Az egyesület tartós kedvezményes bérlet ellenében vállalja a kikötő karbantartását, működtetését.
A tagok számára idényenként rendezvényeket, versenyeket szervezünk, megfelelő vagyon és életvédelmi biztosítás mellett.

C: Propaganda tevékenység célja egyrészt Zamárdi jó hírnevének terjesztéséből határainkon belül és kívül jelenti. Másrészt a sportot igénylő, de hozzá jutni nem tudó fiatalok számára az elérhetőség ismertetése.
Mind hazai mind külföldi vitorlázókkal és egyesületekkel kapcsolatteremtés, azok bevonásával Zamárdiban - mely kiváló adottságokkal rendelkezik - versenyek, rendezvények lebonyolítása.
Más alapítvánnyal és egyesülettel együttműködni, melynek eredménye képen más okból hátrányos helyzetű fiatalokat vízi sportokhoz juttatunk.

D: A Zamárdi Önkormányzattal történő külön megállapodás keretében a korábbi évekhez hasonlóan főképp baleset megelőző, és vizimentési feladatok ellátása a Zamárdi Rádiós Segélyhívó Alapítvány és a Vizirendészet szoros együttműködése mellett. Órában, percben meghatározott szolgálati időben, előre programozott létszámmal, hajóvezető + orvos stb. Folyamatosan, egész évben működő segélyhívó központon keresztül.
Az egyesület a vizimentési feladatok ellátását, a 273/2001 O 1 11.31. kormány rendelet és az azt módosító 161/2002 számú kormány rendelet, valamint a 27/93 IX.23 KHVM és a 30/99 IX.06. KHVM jogszabályi rendelkezések alapján végzi el, amelyet állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell ellátnia és amelyet az egyesület már éveken át folytat.
Az egyesület, tekintettel arra, hogy alapvető és legfőbb tevékenysége a mentési szolgálat, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül.

Együttműködés: más vízi sport egyesületekkel, Regionális Rádiós Segélyhívó Alapítvánnyal, Zamárdi Polgárőrséggel, Zamárdi Önkormányzattal, Balatoni Vizirendészeti kapitánysággal Magyar Vitorlásszövetséggel.

2. Az 1. Pontban megjelölt célok megvalósítását elősegítendő az Egyesület támogatói hálózatot épít ki és egyéb vállalkozói tevékenységet is végez. Ez utóbbi tevékenység az egyesületi célokhoz kapcsolódóan, döntően vízi sporttal, oktatással kapcsolatos tevékenység.

3. Az egyesület vállalja, hogy csak a közhasznú szervezetekről rendelkező törvényben meghatározott közhasznú tevékenységet folytat, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak a megvalósítása érdekében végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

4. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.